Profil společnosti

Jsme autorizovaný zástupce společnosti Goldbeck Prefabeton, s.r.o. na dodávku a montáž panelových stropních konstrukcí pro Královéhradecký a Pardubický kraj. Náplní činnosti stavební firmy MK-STAV CZ s.r.o. je provádění staveb a montáže stropního systému Goldbeck

Priority naší společnosti:

  • spokojenost našich zákazníků
  • kvalitní provedení všech realizovaných prací
  • vysoká odbornost ve všech fázích výstavby
  • plnění smluvních termínů
  • aplikace moderních technologických postupů a materiálů
  • technická pomoc při řešení problémů během přípravy a vlastního provádění stavby včetně nabídky technicky a ekonomicky nejvýhodnějších řešení

Společnost MK-STAV CZ s.r.o. se sídlem ve Vysoké nad Labem byla založena dne 26.11.2004 zapsáním do obchodního rejstříku Krajským soudem v Hradci Králové.