Betonové balkóny a lodžie STROPSYSTEM

Balkónové a lodžiové desky jsou dílce předsazených, polozapuštěných nebo zapuštěných stropních konstrukcí určených převážně pro bytové a občanské budovy.

Dílce STROPSYSTEM se vyrábějí individuálně jako plná železobetonová deska na základě tvarových požadavků stavebníka. Balkony a lodžie STROPSYSTEM jsou standardně opatřeny izolačními nosníky pro přerušení tepelných mostů.

V případě, že je konstrukce balkonů/lodžií zateplena dodatečně nebo s ohledem na systém podpor u lodžií, desky lze vyrobit i bez izolačních nosníků – vše je závislé na detailu napojení v konstrukci. Tloušťka balkonu je odvislá od tloušťky panelů ve skladbě stropů, od optimálního stupně vyztužení a od velikosti vyložení u balkonu. Více informací naleznete v produktovém katalogu.

betonové stropní konstrukce

produktový katalog Produktový katalog ke stažení