Naše zásady
  • spokojenost zákazníků
  • kvalitní provedení prací
  • vysoká odbornost ve všech fázích výstavby
  • plnění smluvních termínů
  • aplikace moderních technologických postupů a materiálů
Kontakt
MK - STAV CZ s.r.o.
Vysoká nad Labem 641
503 31
telefon: 777 236 830
e-mail: kolomy@mkstav.cz

Stropy z konstrukčních prvků STROPSYSTEM

Předpjaté dutinové panely STROPSYSTEM jsou plošné prefabrikované dílce zpravidla obdélníkového půdorysu, vylehčené v podélném směru dutinami přibližně kruhového průřezu. Jsou určeny především pro nosné stropní a střešní konstrukce až do rozpětí 15 metrů dle použitého typu dílce. Předpjaté panely STROPSYSTEM jsou dodávány ve výškách 165, 200, 250, 265, 320 a 400 mm, výrobní šířka dílců je v dolní části skladebně 1200 mm. Jednotlivé typy se liší rozmístěním předpínacích lan, předpínací silou a krytím výztuže. Předpínací lana vyztužují průřezy v podélném směru, jejich umístění a počet je dán typem dílce.

schody

Vodorovné nosné konstrukce jsou ve všech detailech navrhovány vždy tak, aby přinášely maximální užitek. Hospodárný systémový způsob stavění s dílci STROPSYSTEM je určen pro všechny typy staveb. Přináší výhody v podobě zkrácení doby výstavby, zvýšení jakosti a bezpečnosti. Na míru vyrobené konstrukční dílce a detailně propracovaná logistika vedou k rychlé montáži. Získáváte vysokou jistotu dokončení stavby v požadovaném termínu při zachování její hospodárnosti.

pdf icon

Produktový katalog v PDF ke stažení ZDE.