Naše zásady
  • spokojenost zákazníků
  • kvalitní provedení prací
  • vysoká odbornost ve všech fázích výstavby
  • plnění smluvních termínů
  • aplikace moderních technologických postupů a materiálů
Kontakt
MK - STAV CZ s.r.o.
Vysoká nad Labem 641
503 31
telefon: 777 236 830
e-mail: kolomy@mkstav.cz

Balkóny a lodžie STROPSYSTEM

Balkonové a lodžiové desky jsou dílce předsazených, polozapuštěných nebo zapuštěných stropních konstrukcí určených převážně pro bytové a občanské budovy.

Dílce STROPSYSTEM se vyrábějí individuálně jako plná železobetonová deska na základě tvarových požadavků stavebníka. Balkony a lodžie STROPSYSTEM jsou standardně opatřeny izolačními nosníky pro přerušení tepelných mostů.

balkony

V případě, že je konstrukce balkonů/lodžií zateplena dodatečně nebo s ohledem na systém podpor u lodžií, lze desky vyrobit i bez izolačních nosníků – vše je závislé na detailu napojení v konstrukci. Tloušťka balkonu je odvislá od tloušťky panelů ve skladbě stropů, od optimálního stupně vyztužení a od velikosti vyložení u balkonu. Více informací naleznete v produktovém katalogu.

pdf icon

Produktový katalog v PDF ke stažení ZDE.